Genialny wykaz stron www
this site the web
Dokumentacja płacowa 2020

 
Tytuł:Dokumentacja płacowa 2020
Url:https://kadry2020.pl
Opis: 
 Nawiązywanie relacji pracowniczych na podstawie umów cywilnoprawnych: od zatrudnienia do delegowania. Pojęcie i istota prawny stosunków pracy, cechy charakterystyczne pracy świadczonej w zakresie stosunku pracy, stosunek pracy a pozapracownicze zatrudnienie, sprawy pracownicze o ustalenie istnienia stosunku pracy. Podejmowanie przez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej, status przedsiębiorcy z odniesieniem do pakietu Konstytucji Biznesu, zawieranie umów o świadczenie usług, uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych. Pozapracownicze formy zatrudniania: umowa zlecenia,umowa o dzieło, układ menedżerski, praktyki absolwenckie, staże z urzędów pracy, praca wykonywana poprzez pracowników tymczasowych, outsourcing. Pracownicze formy zatrudniania: źródła prawa pracy, stosunek do nowych regulacji prawnych, wpływ regulacji unijnych na stosowanie i wykładnię kodeksów krajowych; rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów pracowniczych, zagadnienia użyteczne funkcjonowania pracodawcy w odniesieniu do stosowania i wykładni regulacji prawnych. Praktyczne aspekty stosowania przepisów w zakresie zatrudniania pracowników polskich i cudzoziemców - wybór formy zatrudnienia (praktyka stosowania prawa, walidacja pracy, specyfikacja kadrowa).

This template downloaded form free website templates